Lid worden van Loopgroep Berkel is heel simpel

Opstapgroep

Na het invullen van het hieronder geplaatste aanmeldformulier ontvang je binnen 24 uur een ontvangstbevestiging per email. De eerste training krijg je gratis, betaling van het inschrijfbedrag dient dus pas NA de eerste kennismakingstraining te worden overgemaakt

Gevorderde hardloper

Geen maandelijkse contributie je betaalt alleen als je komt trainen!

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvang je binnen 24 uur een ontvangstbevestiging per email met  een factuur. Betaling bij voorkeur d.m.v. een tikkie. Voor 2020 betaal je € 18,00 (KNAU bijdrage 2020) + € 55,00 (Knipkaart 2020). Na betaling ontvang je bij je eerste training de knipkaart, deze kaart geeft je recht op 10 trainingen.

De knipkaart is onbeperkt geldig en zal ook na een eventuele tariefwijziging geldig blijven.

Aansprakelijkheidsverklaring 

Na verzending, betaling en ontvangst van uw knipkaart verklaart u Loopgroep Berkel, trainers van Loopgroep Berkel en/of leden van Loopgroep Berkel nooit aansprakelijk te stellen voor zaak- en/of lichamelijk letsel veroorzaakt door of aan u tijdens trainingen van Loopgroep Berkel .

Restitutiebepaling Loopgroep Berkel

Opstapgroep

Bij beëindiging van deelname aan de opstapgroep vóór de vooraf bepaalde einddatum vind geen restitutie plaats. Indien in de 1e 3 weken van het schema na startdatum een blessure optreedt die verdere deelname onmogelijk maakt zal deelnemer met een reductie van 50% mogen deelnemen aan de eerstvolgende opstapgroep. (excl. het KNAU Lidmaatschap)

Gevorderde hardloper

Bij beëindiging van je loopactiviteiten bij Loopgroep Berkel vind geen terugbetaling plaats. Je kan de door jou aangeschafte kaart ter overname aanbieden aan andere deelnemers van Loopgroep Berkel.

Aanmeldformulier

Geslacht

Interesse in:

Na verzending van dit deelname formulier ga ik akkoord met de op deze site vermeldde restitutiebepaling en aansprakelijkheidsverklaring.