Lid worden voor gevorderde lopers van Loopgroep Berkel is heel simpel, je betaalt alleen als je komt trainen.

Na aanmelding d.m.v. het onderstaande aanmeldformulier ontvang je een bevestiging en een factuur. Na overmaking van € 17,20 (KNAU bijdrage 2019) + € 55,00 (Knipkaart 2019) ontvang je een knipkaart, deze kaart geeft je recht op 10 trainingen.

De knipkaart is onbeperkt geldig en zal ook na een eventuele tariefwijziging geldig blijven.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Na verzending, betaling en ontvangst van uw knipkaart verklaard U Loopgroep Berkel, trainers van Loopgroep Berkel en/of leden van Loopgroep Berkel nooit aansprakelijk te stellen voor zaak- en/of lichamelijk letsel veroorzaakt door of aan U tijdens trainingen van Loopgroep Berkel.

RESTITUTIEBEPALING

Gevorderde Loper

Bij beëindiging van je loopactiviteiten bij Loopgroep Berkel vind geen terugbetaling plaats. Je kan de door jou aangeschafte kaart ter overname aanbieden aan andere deelnemers van Loopgroep Berkel. Er vindt geen terugbetaling plaats door Loopgroep Berkel van de ongebruikte trainingen.

Opstapgroep

Bij beëindiging van deelname aan de opstapgroep vóór de vooraf bepaalde einddatum vind geen restitutie plaats. Indien in de 1e 3 weken van het schema na startdatum een blessure optreedt die verdere deelname onmogelijk maakt zal deelnemer met een reductie van 50% mogen deelnemen aan een volgende opstapgroep. (excl. het KNAU Lidmaatschap)

Aanmeldformulier

Geslacht

Interesse in:

Na verzending van dit deelname formulier ga ik akkoord met de op deze site vermeldde restitutiebepaling en aansprakelijkheidsverklaring.